Vega Serisi 50×50 cm Yer Seramikleri

Yurtbay Seramik Vega Serisi yer seramikleri 50×50 cm ebatlarındadır.